En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa l’Usuari que el titular de la present pàgina web (d’ara endavant, Pàgina Web) www.novetatsalemany.com, Alemany Costa SL (d’ara endavant, Alemany Costa) les dades d’identificació del qual són els següents:

Denominació Social: Alemany Costa SL

Domicili Social: C.Barcelona 6 Mataró 08301

CIF / NIF: B64157217

Telèfon: 937903337

E-Mail: alemanycosta@gmail.com

L’Usuari pot efectuar les seves consultes a través de la nostra secció de Contacte o bé remetent un escrit per correu postal a l’adreça assenyalada o bé a través dels telèfons 937903337, o el correu electrònic de contacte alemanycosta@gmail.com

Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 44037, foli 222 i fulla número B-452312 Inscripció 1.

 1. ACCÉS I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la Pàgina Web i té per objecte donar a conèixer els serveis i productes de Alemany Costa, així com permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

Alemany Costa no es fa responsable enfront dels Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables ni per l’ús que de tals dades facin tercers aliens a Alemany Costa.

 1. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Pàgina Web estant obligat a:

 1. Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis, i mantenir-los actualitzats, atès que faci ús de la Pàgina Web;
 2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

III. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

 1. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Pàgina Web, dels proveïdors de Alemany Costa o de terceres persones, ni introduir ni difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 2. No utilitzar els continguts de la Pàgina Web i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 3. No intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Alemany Costa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal. Per això, recomanem que l’Usuari el llegeixi periòdicament.

 1. RESPONSABILITATS
 2. a) Responsabilitat per l’ús de la Pàgina Web: L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Pàgina Web, quedant Alemany Costa exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l’usuari.

Alemany Costa emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada  en la Pàgina Web. No obstant això, Alemany Costa no assumeix cap garantia en relació amb la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta Pàgina Web.

 1. b) Responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web: Alemany Costa exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s’exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegitimes fora del control de Alemany Costa. Aquesta està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la Pàgina Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 1. c) Responsabilitat per contingut: Alemany Costa no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

D’altra banda, Alemany Costa no serà responsable per la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que *Alemany Costa tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present Pàgina Web, pot fer-ho dirigint-se a Alemany Costa a través de les adreces de contacte indicades en la present Pàgina Web.

 1. ENLLAÇOS DE TERCERS
 2. a) Web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en la seva pàgina web un enllaç de la present Pàgina Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il·lícits. En cap cas, Alemany Costa es fa responsable del contingut de la pàgina web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta. En el cas que, la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.
 1. b) Web enllaçada: En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir. No obstant l’anterior, Alemany Costa no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. El present Avís Legal es refereix únicament a aquesta Pàgina Web i continguts de Alemany Costa, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la Pàgina Web.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, comercialització o cap relació entre Alemany Costa i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els continguts de la Pàgina Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva o estan sota el control de Alemany Costa o de les seves afiliades i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Pàgina Web estan protegits per la Llei.

Alemany Costa no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Alemany Costa o del titular d’aquests.

 1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Per a conèixer el tractament que Alemany Costa durà a terme de les dades personals que tracti a través de la present Pàgina Web, pot dirigir a la Política de Privacitat. Preguem llegeixi atentament aquest text legal abans de facilitar-nos les seves dades personals.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la Pàgina Web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents del domicili de l’Usuari.

Alemany Costa perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la Pàgina Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret

 1. CONTACTE

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic alemanycosta@gmail.com

×

Powered by WhatsApp Chat

× Et podem ajudar?