POLÍTICA DE LLIURAMENT DE MERCADERIA

Lliurament de comandes

Les comandes són lliurades a les diferents empreses d’enviament en 24-72 hores, sempre que els productes es trobin en estoc i tret que es realitzin en dissabtes, diumenges i festius. En aquests casos les comandes es lliuraran a l’empresa de transport el primer dia laborable posterior al dia de realització d’aquest.

Els terminis de lliurament depenen de la forma de pagament triada.

Els pagaments realitzats mitjançant targeta de crèdit, l’enviament és a càrrec de l’empresa *GLS. E Si

la forma de pagament triada és mitjançant transferència bancària, no es realitzarà l’enviament de la comanda fins que no es disposi de la confirmació bancària de la transferència.

S’ha de tenir en compte que els terminis indicats es computen en dies laborables i que poden veure’s afectats per festes locals o nacionals.

Per a enviaments a Espanya peninsular.

  1. a) Enviaments superiors o iguals a 30 Euros Ports gratis.
  2. b) Enviaments inferiors o iguals a 29,99 Euros

Ports de 5,50 Euros.

Per a unes altres consultar a alemanycosta@gmail.com

En els *envios a Canàries, a diferència dels enviaments a Balears i Espanya peninsular, no es repercuteix l’IVA en el preu final del producte, no obstant això el sistema duaner aplicarà les càrregues impositives corresponents. En cap cas podrem determinar l’import dels impostos a pagar pel client en rebre la seva comanda ja que, en el cas de les Illes Canàries depèn de l’Impost General Indirecte Canari (“*IGIC”) i “duanes de Canàries”. De manera orientativa, i en cap cas amb caràcter fix, solen cobrar entre 15 i 30 Euros per Drets d’Importació i Papers Administratius de duanes, a més del percentatge corresponent al “*IGIC”. Així mateix, no ens responsabilitzem de les possibles variacions que es realitzin des de duanes sense previ avís.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal forma, Alemany Costa SL no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviament o servei de correus, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari. No es realitzen enviaments a apartats postals.

Sense perjudici de l’anterior, Alemany Costa SL haurà d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, al més aviat possible, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra de Alemany Costa SL.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), encara que no inclouen altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Per als pagaments realitzats a Alemany Costa SL es pot sol·licitar una factura. Està es manarà per correu electrònic prèvia comprovació de les dades de registre i sol·licitant aquelles dades noves que poguessin ser necessaris.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients de Alemany Costa SL que és el 937903337o via correu electrònic a l’adreça d’e-mail alemanycosta@gmail.com. En tot cas haurà d’indicar-se en l’assumpte del missatge o al nostre departament d’atenció al client el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

L’usuari disposarà d’un termini de 7 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució d’aquest. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. En tot cas el producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat. Per condicions higièniques i de salut, no s’admetrà la devolució de cap producte una vegada retirada la seva fongui de plàstic o obert.

Així mateix, el dret de desistiment no podrà aplicar-se a productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment contemplades no siguin susceptibles d’aquest dret.

Una vegada que rebem la mercaderia i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, novetatsalemany.com admetrà la devolució del producte i es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada, i en el seu cas, a l’enviament del nou producte:

  • Si l’usuari va efectuar el pagament a través de targeta de crèdit, se li abonarà l’import en la mateixa targeta de crèdit.
  • Si l’usuari va efectuar el pagament contra reemborsament o mitjançant transferència, li sol·licitarem un número de compte on abonar l’import.

Rebrà el reintegrament de l’import en un termini màxim de 14 dies a partir de la nostra recepció del producte de canvi o devolució. Tingui en compte que si va pagar per targeta de crèdit és probable que el seu banc no es mostri l’import de la devolució en el seu saldo fins al mes següent.

Tingui en compte que no s’admeten enviaments a ports deguts.

Garanties aplicables

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Els clients de novetatsalemany.com es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricadors de cadascun dels articles.

Els suplements nutricionals mostrats en novetatsalemany.com no tracten de substituir una dieta equilibrada i variada, únicament es presenten amb la finalitat de complementar una dieta saludable.

Limitació de responsabilitat

És responsabilitat de l’usuari el consum correcte i adequat dels productes que Alemany Costa S.L. distribueix.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Alemany Costa S.L. i l’usuari, sempre que la legislació vigent ho permeti, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes objecte d’aquestes Condicions, renunciant expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

×

Powered by WhatsApp Chat

× Et podem ajudar?